top of page

Doprava & Návraty

Pravidlá prepravy

Kupujúci musí prepraviť produkt do 2 týždňov od zaplatenia.

Po uplynutí dvoch týždňov má predávajúci právo účtovať si skladné (ktoré je potrebné uhradiť pred prepravou) alebo nechať produkt odstrániť/zničiť na náklady kupujúceho.

Doprava produktu je možná po dohode a je potrebné ju oznámiť predávajúcemu minimálne 3 dni pred termínom prepravy.

Za prepravu produktu a zabezpečenie nákladu zodpovedá kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie produktu v dôsledku neodborného upevnenia.

Návrat & Zásady výmeny

Nami inzerované produkty sú v používanom stave.

Predaj sa uskutočňuje bez akýchkoľvek záruk, záruk a vrátenia tovaru.

Položka sa predáva „tak, ako je“, čo znamená: Kúpená tak, ako ju vidíte.

Kupujúci s tým súhlasí a berie to na vedomie svojim nákupom!

bottom of page